Sinh viên Dưới 18 tuổi

Lựa chọn về nhà ở của mỗi sinh viên dưới 18 tuổi phải được Trường Trinity duyệt chấp thuận, trước khi Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC) xem xét hồ sơ xin visa của sinh viên đó.

Nếu việc sắp xếp nhà ở của sinh viên được coi là đã thỏa mãn, và phù hợp với, các yêu cầu của Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC), nhà trường sẽ cấp một Xác nhận Ghi Danh (COE) và một Xác nhận về Nơi Ở / An sinh Phù hợp (CAAW).

XÁC NHẬN VỀ NƠI Ở VÀ AN SINH PHÙ HỢP (CAAW)

Sinh viên dưới 18 tuổi phải có sự sắp xếp đặc biệt về nhà ở, hỗ trợ và an sinh nói chung. Trường Trinity sẽ hỗ trợ sinh viên về vấn đề này trong thời gian ghi danh nhập học.

Những yêu cầu này là do các quy định của Chính phủ Ô-xtrây-li-a về việc chăm sóc và an sinh cho sinh viên quốc tế dưới 18 tuổi.

Nếu việc sắp xếp nơi ở của bạn thỏa mãn, và phù hợp với, điều kiện của Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC), chúng tôi sẽ cấp một Xác nhận Ghi Danh (COE) và một Xác nhận về Nơi Ở / An sinh Phù hợp (CAAW).

Lưu ý: Để xem danh sách những nơi ở, dành cho sinh viên dưới 18 tuồi, đã được Trường Trinity duyệt chấp thuận trước, xin xem mẫu này.

DUYỆT CHẤP THUẬN NƠI Ở RIÊNG CHO SINH VIÊN DƯỚI 18 TUỔI

Nếu bạn là sinh viên dưới 18 tuổi và cần Trường Trinity duyệt chấp thuận sắp xếp về nơi ở riêng của bạn, bạn phải tải về Mẫu Xét Duyệt Nơi Ở Riêng Cho Sinh viên Dưới 18 Tuổi, và điền đủ thông tin.

Ban An sinh Sinh viên sẽ xem xét và kiểm tra địa chỉ cư trú này trước thời gian ghi danh nhập học.

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ

Sinh viên phải thông báo cho nhà trường về địa chỉ cư trú của mình ở Melbourne, trong vòng 7 ngày kể từ khi tới Ô-xtrây-li-a.

Sinh viên Dưới 18 tuổi – Điều kiện Visa Sinh viên Số 8532

Theo điều kiện visa sinh viên số 8532, sinh viên dưới 18 tuổi phải được sự chấp thuận của Trường Trinity trước khi thay đổi địa chỉ cư trú ở Melbourne.

CHẤP THUÂN CỦA CƠ QUAN DI TRÚ

Nếu bạn có ý định sống với cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc người thân, và KHÔNG yêu cầu Trường Trinity cấp CAAW, bạn phải trực tiếp báo lên DIAC về sự sắp xếp nơi ở này.

Bạn cũng phải báo cho Trường Trinity rằng bạn không yêu cầu được cấp CAAW, bằng cách hoàn thành mẫu Khai báo về An sinh Dành Cho Sinh viên Dưới 18 Tuổi, theo Yêu cầu của DIAC. Bạn phải nộp mẫu này khi bạn chấp thuận thư mời học của Trường Trinity.

DIAC có các quy định cụ thể về nơi ở và an sinh đối với sinh viên dưới 18 tuổi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Các Yêu cầu của DIAC Đối với Sinh viên Dưới 18 Tuổi.

KÝ TÚC XÁ EDITH HEAD HALL

Một lựa chọn nhà ở được nữ sinh yêu thích là Edith Head Hall – một ký túc xá do Trường Trinity sở hữu, nằm gần kề khuôn viên Trường. Ký túc xá này mang lại cho sinh viên một cộng đồng DBĐH nội trú, với cán bộ quản lý sống cùng trong nhà, và các tiện ích hỗ trợ về học thuật và đời sống cá nhân.

Edith Head Hall và một số những nơi ở khác được nhà trường duyệt và cho vào danh sách chấp thuận thường giám sát sinh viên chặt chẽ hơn, và tư vấn cho nam sinh và nữ sinh dưới 18 tuổi tận tình hơn, so với những nơi ở chủ yếu dành cho sinh viên lớn tuổi hơn.