Yêu cầu trợ giúp đăng ký nhà ở

Những sinh viên muốn được Trường Trinity hỗ trợ đăng ký đặt chỗ ở cần hoàn tất một trong các mẫu đơn sau đây, và nộp tới Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở qua thư điện tử.

Mẫu 1 - Yêu cầu chung. Mẫu Yêu cầu Trinity Hỗ trợ Đặt Chỗ Nhà Ở.

Mẫu 2 - Dành cho Sinh viên Dưới 18 tuổi. Mẫu Yêu cầu Trinity Hỗ trợ Đặt Chỗ Nhà Ở Của Sinh viên Dưới 18 Tuổi.

Lưu ý: Nếu bạn dưới 18 tuổi và yêu cầu Trường Trinity duyệt chấp thuận sắp xếp chỗ ở riêng của mình, bạn phải tải về và hoàn thành Mẫu Nhà Ở Riêng của Sinh viên Dưới 18 Tuổi.

Bản đồ sơ lược về địa chỉ các nơi ở cho sinh viên xung quanh Trường Trinity có tại đây.