Chi phí Sinh hoạt

Bảng so sánh mức chi phí sinh hoạt cho một sinh viên đơn lẻ ở tại ký túc xá, ở gia đình người địa phương, hoặc thuê nhà riêng ở Melbourne, và nên được hiểu với các quy ước sau:

  • Mọi con số đều tính bằng đồng Đô-la Ô-xtrây-li-a
  • Chi phí có thể khác nhau, theo từng khu vực, cách sống, và sở thích.
  • Nhà ở cho sinh viên được tính theo thời hạn 44 tuần, đối với ký túc xá và gia đình người địa phương
  • Căn hộ khép kín cho sinh viên và căn hộ khép kín nhà riêng thường được cho thuê theo thời hạn 52 tuần, và vì vậy các chi phí đều được tính cho 52 tuần.
  • Mọi chi phí đều phải chịu thêm 10% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ.