Ở Với Gia đình Người Địa phương& Ở Với Người Thân

Với cách sắp xếp nơi ở như thế này, sinh viên sẽ sinh hoạt hoàn toàn tại nhà riêng của người thân, bạn bè hoặc một gia đình người địa phương đã được Trường duyệt chấp thuận.

Sinh viên sẽ có phòng ngủ riêng và chung các tiện ích khác với gia đình chủ nhà. Sinh viên sẽ tự chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho bản thân, và gia đình chủ nhà sẽ chuẩn bị bữa tối. Với nơi ở như thế này, có thể sinh viên sẽ phải đi học khá xa.

Trường chỉ liên quan tới các sắp xếp mà theo đó sinh viên quốc tế sẽ ở cùng với người thân ở Melbourne, trong khi sinh viên đó lại dưới 18 tuổi, vì Trường phải hoàn thành việc kiểm tra kỹ lưỡng để có thể thỏa mãn yêu cầu của visa của sinh viên.

Việc đăng ký ở với gia đình người địa phương được sắp xếp thông qua Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở của Chương trình DBĐH tại Trinity, với các bên cung cấp là Homestay Australia (Ở Cùng Người Địa phương ở Ô-xtrây-li-a)Student Accommodation Services (Dịch vụ Nhà Ở Cho Sinh viên - SAS).