Các Lựa chọn về Nhà Ở Cho Sinh viên DBĐH

Nhà trường hiểu rằng việc tìm được một nơi ở phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo sinh viên có thể có một năm DBĐH vui vẻ và thành công tại Trường Trinity.

Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở có thể đưa ra lời khuyên và thông tin cho sinh viên và gia đình về nhiều lựa chọn nhà ở đã được Trường chấp thuận. Các lựa chọn nhà ở phổ thông nhất khác nhau về phong cách, tiêu chuẩn, chi phí, trong đó có:

  • Sống tại Edith Head Hall, một ký túc xá của Trường Trinity dành cho nữ sinh 
  • Sống cùng người thân, hoặc một gia đình người địa phương
  • Sống trong một ký túc xá sinh viên
  • Sống ở một căn hộ khép kín dành cho sinh viên
  • Thuê và thuê chung một nhà riêng, căn hộ thường, hay căn hộ khép kín.

Sinh viên và gia đình chịu trách nhiệm tự đánh giá thông tin được cung cấp và sự phù hợp của nơi ở. Trinity sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do bất kỳ người nào hành động theo thông tin được cung cấp.

Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở sẽ giúp sinh viên và gia đình bằng cách:

  • liên hệ lần đầu với các nơi cung cấp nhà ở
  • cung cấp thông tin, lời khuyên và giới thiệu học viên tới những địa chỉ này
  • hỗ trợ trong giao kèo, quyền và trách nhiệm
  • cung cấp thông tin về khu vực, và các lựa chọn về phương tiện đi lại.

Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở cho Sinh viên DBĐH làm việc từ 9h sáng - 5h chiều, Thứ 2 – Thứ 6. Sinh viên nên lấy hẹn trước.

Liên hệ với Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở qua thư điện tử.