Visa Sinh viên

Nếu bạn là sinh viên nước ngoài, việc đầu tiên là phải đảm bảo hộ chiếu của bạn còn hạn trong suốt thời gian bạn ở Ô-xtrây-li-a. Mọi khách đến Ô-xtrây-li-a đều cần có visa để được vào đất nước này, (miễn trừ đối với công dân Niu Di-lân).

Trước khi nộp hồ sơ xin visa sinh viên, sinh viên phải được chấp thuận là sinh viên toàn-thời-gian tại một khóa học của Ô-xtrây-li-a đã đăng ký. Một khóa học đã đăng ký là một khóa giáo dục hoặc khóa đào tạo được tổ chức bởi một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của Ô-xtrây-li-a đã đăng ký để cung cấp khóa học cho sinh viên nước ngoài, tại Danh sách Đã Đăng ký Các Cơ sở và Khóa Giáo dục của Khối Thịnh vương Chung Dành Cho Sinh viên Nước Ngoài (CRICOS)

Mã Nhà Cung cấp CRICOS của Trường Trinity 00709G
Chương trình DBĐH Trường Trinity (Tăng cường) 073415F
Chương trình DBĐH Trường Trinity (Kéo dài) 073625G
Chương trình DBĐH Trường Trinity (Học-Nhanh) 073416E
Chương trình DBĐH Trường Trinity (Chính Cộng) 073414G
Chương trình DBĐH Trường Trinity (Chính) 073413G

Chính phủ Ô-xtrây-li-a cấp visa sinh viên cho sinh viên toàn-thời-gian trên cơ sở hiểu rằng bạn sẽ học tập tại trường, và bạn có đủ kinh phí để chi trả học phí và sinh hoạt phí trong suốt thời gian bạn ở Ô-xtrây-li-a.

Để đăng ký xin visa sinh viên, xin liên hệ với Phái Đoàn Ngoại giao Ô-xtrây-li-a (tức Văn phòng Chính phủ Ô-xtrây-li-a) tại nước sở tại của bạn. Đại diện Ô-xtrây-li-a sở tại có thể là một cơ quan Đại Sứ quán, Cao Ủy, Lãnh Sự Quán, hoặc Tổng Lãnh Sự Quán. Di trú & Văn phòng Đại diện Nước Ngoài.

Xin xem: Các Điều kiện Của Visa Sinh viên của visa của bạn.

Chuyên cần

Theo tinh thần của điều kiện visa sinh viên, Trường Trinity giám sát việc điểm danh sinh viên tại tất cả các lớp bài giảng, phụ đạo, và thực hành. Sinh viên không đạt đủ yêu cầu có mặt ở 80% số buổi học trong một học kỳ nhất định bị coi là vi phạm điều kiện visa sinh viên, và sẽ bị báo cáo lên Bộ Di trú và Tư cách Công dân Khối Thịnh vượng Chung của Ô-xtrây-li-a (DIAC). Những sinh viên bị báo cáo lên DIAC theo hình thức này có nguy cơ cao sẽ bị hủy visa.

Yêu cầu về Kết quả Học tập

Để đạt được Yêu cầu về Tiến bộ Học tập, sinh viên phải đạt được các điều kiện sau đây:

Học Kỳ 1

 • Có mặt tại ít nhất 80% số giờ học các Lớp.
 • Có mặt và làm mọi bài thi, kiểm tra, và nộp bài làm mọi bài thi, kiểm tra.
 • Có làm ít nhất 80% số bài tập (không phải bài kiểm tra), ví dụ bài tập trên lớp, bài tập trên lớp giao về nhà.
 • Có mặt tại mọi buổi trao đổi riêng về tiến bộ học tập.
 • Có mặt tại mọi lớp học thêm, và làm mọi bài tập giao thêm, ngoài chương trình chuẩn, để giúp nâng cao kết quả học tập.
 • Đạt mức điểm 50% trở lên ở ít nhất 3 môn*, và mức điểm ít nhất 40% trở lên ở các môn học khác.

Học Kỳ Cuối của Chương trình

 • Có mặt tại ít nhất 80% số giờ học các Lớp.
 • Đạt mức điểm 50% trở lên ở ít nhất 3 môn*, và mức điểm ít nhất 40% trở lên ở các môn học khác.

Sinh viên không đạt được các yêu cầu trên sẽ nhận được thư thông báo từ Trường Trinity, và sẽ có thể bị báo cáo lên DIAC.

*Văn Học và Kịch là các phần cấu thành của một môn: Tiếng Anh Văn Học. Tiếng Anh Học Thuật (EAP) là một yêu cầu bắt buộc riêng, và không được tính là một trong ba môn cần đạt theo định nghĩa đạt chuẩn ở trên.

Tiến trình Khóa học & Thủ tục Can thiệp

Trường Trinity sẽ:

 • Lưu lại điểm của mọi bài thi, kiểm tra của mỗi môn học.
 • Lưu lại kết quả điểm danh ở mọi giờ học các Lớp.
 • Chuẩn bị và gửi tới sinh viên và cha mẹ báo cáo kết quả học tập của mỗi môn học. Các báo cáo này gồm điểm số và số lần vắng mặt.
 • Trao đổi tại Hội nghị Tổng kết Tình hình Học tập (ARM) về mọi trường hợp sinh viên không đạt chuẩn môn hoặc sính viên bị coi là đáng quan ngại.

Ngoài ARM, hoặc sau ARM, các biện pháp can thiệp có thể là:

 • Trò chuyện một-thầy-một-trò với giảng viên chính
 • Trò chuyện một-thầy-một-trò với thầy/cô cố vấn.
 • Thư chính thức của Trường Trinity gửi tới sinh viên và/hoặc cha mẹ.
 • Gặp mặt với một hoặc hơn các nhân sự sau: Trưởng Khoa Chương trình Quốc tế, Phó Giám đốc (Hành chính Học thuật), Phó Giám đốc (Hoạt động Học thuật), Trưởng Văn phòng An sinh Sinh viên, Tuyên úy Trường Trinity, và Chuyên gia Tư vấn Sinh viên.

Sinh viên không đạt đủ yêu cầu về tiến bộ học tập sẽ có thể bị báo cáo lên DIAC. (Bất cứ sinh viên nào bị báo cáo lên DIAC sẽ được Trinity báo trước, và thông báo về các cơ sở cho quyết định của nhà trường. Sinh viên có quyền khiếu nại chống lại quyết định của nhà trường về việc báo cáo lên DIAC: Xem Quy định Phản hồi trong Sổ tay Sinh viên.)

Nhập Học Muộn

Chương trình DBĐH Trường Trinity tin tưởng rằng sinh viên sẽ có mặt ở Melbourne và sẵn sàng để bắt đầu theo từ ngày đầu của khóa học đã chọn. Nếu sinh viên nào biết bản thân sẽ không thể bắt đầu khóa học theo đúng lịch nhà trường đã định, sinh viên đó phải thông báo cho nhà trường ngay lập tức, và có khả năng là sinh viên đó sẽ được xếp vào một khóa học sau đó. Nếu sinh viên này sau đó quyết định rút khỏi khóa học, xin tìm hiểu thêm về Quy định Hoàn Phí.

Các vấn đề liên quan tới việc nhập học muộn sẽ tùy thuộc vào sự quyết định của Trường Trinity. Thông thường, nhà trường sẽ không cho phép sinh viên bắt đầu khóa học chậm hơn một tuần so với lịch học đã công bố. Chỉ trong những trường hợp vô cùng đặc biệt, nhà trường mới cho phép sinh viên bắt đầu theo học ở một thời điểm chậm hơn một tuần sau khi chương trình đã bắt đầu.

Thông báo Thay đổi Địa chỉ Cư trú

Sinh viên phải thông báo với nhà trường về địa chỉ cư trú của bản thân trong vòng 7 ngày kể từ khi tới Ô-xtrây-li-a, và mọi thay đổi về địa chỉ cư trú ở Ô-xtrây-li-a trong vòng 7 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sinh viên cũng phải thông báo cho nhà trường nếu đăng ký ghi danh ở một trường khác.

Sinh viên Dưới 18 Tuổi – Điều kiện Visa Sinh viên Số 8532 
Theo tinh thần của điều kiện visa sinh viên số 8532, sinh viên dưới 18 tuổi phải được phép của Trường Trinity trước khi thay đổi địa chỉ cư trú ở Melbourne.

Sinh viên Trên 18 Tuổi – Điều kiện Visa Sinh viên Số 8533 
Theo tinh thần của điều kiện visa sinh viên số 8533, sinh viên phải thông báo với Trường Trinity khi thay đổi địa chỉ cư trú ở Melbourne, trong vòng 7 ngày kể từ ngày chuyển đi.

Việc Làm

Hầu hết sinh viên sử dụng visa sinh viên được phép lao động tối đa 20 giờ mỗi tuần trong các kỳ học tập, và không bị giới hạn thời gian lao động trong các kỳ nghỉ. Sinh viên phải bắt đầu khóa học trước khi được phép bắt đầu lao động. Xin bảo đảm rằng bạn đã kiểm tra visa của bạn, vì những gì visa cho phép có thể khác nhau.

Thông tin của ĐH Melbourne về việc làm & visa