Tôn giáo

Có nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau ở Melbourne, phục vụ mọi nhu cầu về tín ngưỡng.

Một số buổi lễ được tổ chức tại Nhà Nguyện Trường Trinity, trong suốt tuần và cả các Chủ nhật. Văn phòng Dịch vụ Sinh viên của Chương trình DBĐH có thể hỗ trợ sinh viên quốc tế tìm được nơi phù hợp để cầu nguyện.

‘The Prayer Space’ tại Số 715 Phố Swanston là một nơi đặc biệt. Nơi đây, sinh viên với mọi tín ngưỡng khác nhau đều được khuyến khích đến thư giãn, suy ngẫm, và ghi nhớ. Nhiều người theo các dòng tín ngưỡng khác nhau sử dụng nơi đây làm nơi cầu nguyện và thiền tự. Đây cũng là nơi thích hợp để sinh viên theo Đạo Hồi có thể làm lễ rửa tội và cầu nguyện vào ban ngày. Tại ĐH Melbourne cũng có một Phòng Cầu nguyện dành riêng sinh viên Hồi Giáo.

Xem thêm Tuyên Úy tại Trường Trinity and Tuyên Úy tại ĐH Melbourne.