Cuộc sống Ở Ô-xtrây-li-a

Hệ thống học thuật của Ô-xtrây-li-a đã lâu nay nổi tiếng về việc cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời và có chất lượng cao.

Bản thân ĐH Melbourne là một trường đại học nổi tiếng toàn cầu, và liên tục được đứng trong hàng ngũ các trường đại học dẫn đầu thế giới. ĐH Melbourne hấp dẫn sinh viên bởi những công trình nghiên cứu và sáng chế tân tiến, các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn giá trị cao mà sinh viên được học tập thông qua nhưng phương pháp giảng dạy tiên tiến, tinh tế, và mang tính công nghệ cao.

Tìm hiểu thêm về Giáo dục ở Ô-xtrây-li-a, và về ĐH Melbourne.