Tiếp theo Sẽ Là Gì?

Các sinh viên đăng ký thành công sẽ nhận được Thư Mời Học với hướng dẫn cách chấp thuận thư mời và cách nộp các khoản phí cần thiết.

Thư Mời Học

Ứng viên đạt yêu cầu đầu vào DBĐH sẽ được Phòng Tiếp Nhận xếp vào khóa học phù hợp nhất. Mỗi ứng viên này sẽ nhận được một Thư Mời Học, xác nhận:

 • khóa học ứng viên được xếp vào
 • ngày bắt đầu khóa học
 • chi tiết về học phí, cùng thời gian và cách thức nộp học phí
 • trong một số trường hợp, các điều kiện đặc thù mà ứng viên cần thỏa mãn, trước khi chấp nhận Thư Mời Học.

Các Điều khoản và Điều kiện Mời Học

Thư Mời Học Chương trình DBĐH sẽ yêu cầu sinh viên đồng ý chấp thuận các điều khoản và điều kiện liên quan tới hành vi và trách nhiệm của sinh viên khi theo học tại Trinity, trong đó có các điều khoản liên quan tới:

 • Dịch vụ giáo dục cho sinh viên nước ngoài (ESOS) – hình thức bảo vệ người tiêu dùng cho sinh viên nước ngoài.
 • Yêu cầu về chuyên cần – phải có mặt trên lớp đạt mức 80% tổng số buổi học, theo quy định của Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC)
 • Thông báo cho nhà trường, trong vòng 7 ngày, khi có bất cứ sự thay đổi địa chỉ cư trú nào
 • chỉ định, một cách phù hợp, người bảo hộ, hoặc người chăm sóc, đối với sinh viên dưới 18 tuổi (Xác nhận về Nơi Ở và An sinh Phù hợp - CAAW)
 • Quy định của Trường Trinity về Trì hoãn, Chuyển Trường hoặc Rút Khỏi Khóa học
 • Quy định Phản hồi của Trường Trinity
 • Quy định về Tính Riêng tư của Trường Trinity về thông tin cá nhân đã thu thập
 • Quy định về quảng bá của Trường Trinity yêu cầu rằng sinh viên DBĐH có thể được chụp ảnh ngẫu nhiên, và các bức ảnh này có thể được sử dụng cho công tác quảng bá và xúc tiến của Trường Trinity trên các phương tiện truyền thông dưới dạng in ấn hoặc điện tử, mà không có sự trả phí, và cũng không xác định danh tính.

Sinh viên đã chấp nhận thư mời học, và sau đó lại quyết định rút khỏi khóa học phải thông báo cho Trường Trinity bằng văn bản. Tất cả các đăng ký yêu cầu hoàn trả phí sẽ được xem xét từng trường hợp một.

Quy định Hoàn Phí

Thư Chấp thuận Thư Mời Học

Để xác nhận việc nhập học vào Chương trình DBĐH, sinh viên phải trả tiền cho khoản học phí tối thiểu được nêu rõ trong Thư Mời Học. Việc trả tiền phải được thực hiện, bằng đồng Đô-la Ô-xtrây-li-a, với một trong các cách thức sau:

 • Hối phiếu Ngân hàng hoặc Séc Ngân hàng, trả cho “Trinity College”, bằng đồng Đô-la Ô-xtrây-li-a
 • Thẻ tín dụng: liên hệ trực tiếp với nhà trường để được hướng dẫn trả học phí bằng thẻ tín dụng.
 • Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau đây:
 • Mọi giấy tờ về việc chuyển tiền để trả tiền đều phải có ghi tên đầy đủ của sinh viên và Mã Số Sinh viên DBĐH (có ghi ở góc trái bên dưới của Thư Mời Học).

Sinh viên phải thông báo ngay cho Trường Trinity, bằng fax hoặc thư điện tử, rằng việc chuyển tiền đã được hoàn thành, và cung cấp các chi tiết sau đây cho nhà trường:

 • Một bản sao của biên lai chuyển tiền
 • Họ và tên đầy đủ của sinh viên
 • Mã Số Sinh viên DBĐH Trinity
 • Số tiền đã trả, bằng đồng Đô-la Ô-xtrây-li-a
 • Ngày chuyển tiền
 • Tên và chi nhánh ngân hàng mà từ đó khoản tiền được chuyển đi.

Sinh viên cũng phải ký và đề ngày trên trang Thư Chấp thuận Thư Mời học và trang Hóa đơn của Thư Mời Học để xác nhận sinh viên đã hiểu và đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện như đã nêu trong văn bản.

Sinh viên dưới 18 tuổi phải nộp trang Chấp thuận Thư Mời Học với chữ ký của cha/mẹ, hoặc người giám hộ.

Sinh viên phải lưu ý rằng, với việc ký vào văn bản này, sinh viên đang ký kết một hợp đồng có ràng buộc pháp lý với Trường Trinity, tuân theo luật lệ của Khối Thịnh Vượng Chung Ô-xtrây-li-a.

Xác nhận Ghi danh

Trường Trinity sẽ xác nhận mọi việc ghi danh của sinh viên bằng một Văn bản Xác nhận Ghi danh điện tử (eCOE), sau khi nhận được tiền trả học phí và sinh viên đã đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC). Văn bản này, cùng với một Xác nhận về Nơi Ở và An sinh Phù hợp (CAAW), phải được xuất trình tại Phái đoàn Ngoại giao Ô-xtrây-li-a tại nước nơi sinh viên sinh sống khi sinh viên đi xin visa sinh viên vào Ô-xtrây-li-a.