Các Đường Dẫn Hữu ích

Mục này trong trang web của chúng tôi sẽ gồm toàn các thông tin hữu ích dành cho bạn khi bạn chuẩn bị chuyển tới Melbourne và học tập cùng chúng tôi.

DI TRÚ VÀ HẢI QUAN

Khách vào Ô-xtrây-li-a đều được phát một Thẻ Nhập Cảnh, có kèm một Tờ Khai Hải quan. Quy định Hải Quan rất nghiêm ngặt – bạn phải kê khai bất cứ loại hàng hóa hoặc sản phẩm nào đã được liệt kê trong mẫu khai, trong đó có thực phẩm, vật liệu từ thực vật, hoặc sản phẩm từ động vật.

SỨC KHỎE

Nói chung, không cần có sự chuẩn bị đặc biệt về tiêm phòng hay thuốc sức khỏe trước khi đến Ô-xtrây-li-a, nhưng hãy đảm bảo bạn có đi kiểm tra sức khỏe trước khi lên đường. Thuốc sức khỏe mang theo phải ở dạng nguyên gốc, trong bao bì có nhãn, và kèm theo là thư (có ký tên và đề ngày) của bác sĩ của bạn mô tả tình trạng sức khỏe của bạn và thuốc cần dùng. Các địa điểm y tế chính gần Trường có:

DỊCH VỤ KIỂM DỊCH TẠI ÚC

Trang web này sẽ cho sinh viên biết không được mang những gì vào Ô-xtrây-li-a – thông tin vô cùng quan trọng!

BỘ DI TRÚ VÀ TƯ CÁCH CÔNG DÂN

Trang web này là nguồn thông tin hữu ích cho sinh viên chuẩn bị tới học tập tại Ô-xtrây-li-a – một trang web rất đáng tham khảo!

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Movepost