Quy định Hoàn phí

Sinh viên đã chấp nhận thư mời học, và sau đó lại quyết định rút khỏi khóa học phải thông báo cho Trường Trinity bằng văn bản. Tất cả các đăng ký yêu cầu hoàn trả phí sẽ được xem xét từng trường hợp một.

Sơ lược

 • Nhà trường không hoàn trả học phí cho sinh viên rút khỏi một khóa học, và rồi lại đăng ký vào một khóa học khác trong tương lai, bất kể thời gian rút khỏi khóa học thứ hai là khi nào.
 • Khi sinh viên sử dụng dịch vụ hỗ trợ của hơn một đại diện để làm thủ tục đăng ký học tại Trường Trinity, các điều khoản và điều kiện mà sinh viên đã ký chấp thuận vào thời điểm nộp đơn đăng ký lần đầu với đại diện đầu tiên vẫn được giữ nguyên hiệu lực, bất kể sinh viên đó có còn tiếp tục sử dụng sự hỗ trợ từ đại diện đó hay không.
 • Bất cứ khoản hoàn trả phí nào được Trường Trinity chấp thuận sẽ được trả cho sinh viên đó trong vòng 4 tuần kể từ khi nhận được một thư đề nghị hoàn phí từ sinh viên đó.
 • Các khoản hoàn trả phí sẽ được thực hiện nếu xảy ra vấn đề thuộc trách nhiệm của Trường Trinity: Khóa học không bắt đầu vào ngày đã báo trước; hoặc bị chấm dứt trước khi hoàn thành, hoặc khóa học không được thực hiện một cách đầy đủ cho sinh viên (ESOS Khoản 27 (1). Nhà trường sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền học phí sinh viên đã nộp cho trường trong vòng 2 tuần kể từ ngày vấn đề xảy ra.
 • Mọi khoản hoàn phí không bao gồm Phí Ghi danh (là phí không hoàn trả).
 • Thỏa thuận này không tước bỏ quyền của ứng viên được có thêm các hành động theo luật lệ bảo vệ người tiêu dùng của Ô-xtrây-li-a. Quy trình giải quyết tranh chấp của Trường Trinity không ngăn cản quyền của sinh viên được theo đuổi các biện pháp khắc phục hậu quả khác về mặt pháp lý.
 • Khi một sinh viên không đạt được điều kiện ghi trong Thư Mời Học, sinh viên đó sẽ được xếp vào một khóa học khác phù hợp hơn với nhu cầu học tập của sinh viên. Trường Trinity chỉ hoàn trả lại toàn bộ tiền học phí nếu nhà trường không thể đưa ra một chương trình học khác phù hợp với một sinh viên, khi sinh viên này đã không đạt được điều kiện ghi trong Thư Mời Học.

Hoàn Phí – Trước Khóa học

Giả sử Trường Trinity đã nhận được và chấp thuận văn bản chính thức thông báo rút khỏi khóa học, việc hoàn trả khoản tiền nộp lần đầu để trả học phí (không bao gồm Phí Bảo hiểm OSHC, Phí Thư viện và Phí Ghi danh) sẽ được thực hiện, như sau:

 1. 80% của khoản tiền nộp lần đầu để trả học phí sẽ được hoàn trả, nếu nhà trường nhận được văn bản thông báo rút khỏi khóa học vào thời điểm không dưới 60 ngày trước khi khóa học bắt đầu.
 2. 60% của khoản tiền nộp lần đầu để trả học phí sẽ được hoàn trả, nếu nhà trường nhận được văn bản thông báo rút khỏi khóa học vào thời điểm trên 30 ngày (nhưng dưới 60 ngày) trước khi khóa học bắt đầu.
 3. 30% của khoản tiền nộp lần đầu để trả học phí sẽ được hoàn trả, nếu nhà trường nhận được văn bản thông báo rút khỏi khóa học vào thời điểm dưới 30 ngày (nhưng trên 7 ngày) trước khi khóa học bắt đầu.
 4. Không phần nào của khoản tiền nộp lần đầu để trả học phí sẽ được hoàn trả cho một sinh viên, nếu nhà trường nhận được văn bản thông báo rút khỏi khóa học vào thời điểm dưới 7 ngày trước khi khóa học bắt đầu, hoặc trong trường hợp sinh viên đó:
  • không gửi văn bản chính thức thông báo rút khỏi khóa học, và/hoặc
  • không bắt đầu khóa học, hoặc
  • rút khỏi khóa học sau khi khóa học đã bắt đầu
 5. Phí Thư viện và Phí Bảo hiểm OSHC sẽ chỉ được hoàn trả nếu sinh viên rút khỏi khóa học trước khi khóa học bắt đầu.

Sinh viên Được Học Bổng

Trong trường hợp Tổ chức Cấp Học Bổng chưa trả một khoản tiền nào cho Trường Trinity, nhà trường sẽ ứng chịu một khoản phí hành chính là $1,000 cho sinh viên:

 • đã đăng ký ghi danh tại Trường Trinity
 • đã được Trường Trinity cấp eCOE
 • đã đến Ô-xtrây-li-a bằng một visa sinh viên đính kèm với eCOE của Trường Trinity
 • chưa bắt đầu học tập tại Trường Trinity, và chọn không tiếp tục ghi danh tại Trường Trinity

Trường Trinity sẽ chủ động tiến hành thủ tục hoàn thu khoản tiền $1,000.

Hoàn Phí – Sau khi Khóa học Đã Bắt đầu

 1. Sẽ không có phần nào của khoản tiền nộp lần đầu để trả học phí được hoàn trả, một khi khóa học đã bắt đầu.
 2. Phí Thư viện và Phí Bảo hiểm OSHC sẽ không được hoàn trả nếu sinh viên đã bắt đầu vào khóa học.
 3. Mọi khoản phí sẽ được hoàn lại nếu hồ sơ xin visa của sinh viên bị Bộ Di trú và Tư cách Công dân (DIAC) từ chối.
 4. Trong trường hợp có khó khăn về tài chính hoặc lâm vào tình trạng phá sản, hoặc trong trường hợp sinh viên có một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, hoặc trong các tình huống cá nhân làm suy nhược đặc biệt khác, ngoài tầm kiểm soát của sinh viên, không cho phép sinh viên bắt đầu tham gia hoặc tiếp tục khóa học, việc hoàn phí có thể được thực hiện, tùy theo quyết định của Trường Trinity.
 5. Chứng cớ bằng văn bản phải được xuất trình khi nộp đăng ký yêu cầu hoàn phí có liên quan tới các trường hợp 1 & 2 kể trên.
To find the most updated Refund Policy, please refer to the English translation Refund Policy