Các Quy định, Điều khoản &Điều kiện

Trường Trinity yêu cầu sinh viên đọc kỹ các quy định này trước khi ghi danh vào Chương trình DBĐH Trường Trinity.

Quy định của Trường Trinity về Trì hoãn, Chuyển Trường hoặc Rút Khỏi Khóa học

Quy định Phản hồi

Quy định về Tính Riêng tư và Chia sẻ Thông tin

Quy định Hoàn Phí

Bảo hiểm Sức khỏe Sinh viên Quốc tế (OSHC)


Mô tả Khung ESOS
Visa Sinh viên

  • Chuyên cần – Có Mặt Trên Lớp
  • Yêu cầu về Kết quả Học tập
  • Nhập Học Muộn
  • Thông báo Thay đổi Địa chỉ Cư trú
  • Quy định Về Môn Tự chọn - Quy định về số lượng các môn tự chọn mà mỗi sinh viên phải đăng ký, và đơn đăng ký để ghi danh cho một môn tự chọn thứ 4.