Đăng ký Trực tiếp

Sinh viên cũng có thể đăng ký trực tiếp với Trường Trinity.

1. Tải về, in ra, điền đầy đủ vào Mẫu Đăng ký vào Trường DBĐH Trinity, và đảm bảo rằng mọi khoản mục đều được trả lời.

2. Gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh, cùng bản sao có công chứng của học bạ gốc (với kết quả học năm cuối phổ thông), cùng giấy chứng nhận trình độ tiếng Anh đến:Trinity College
Foundation Studies Admissions Office
Wynne Cottage
Royal Parade, Parkville
Victoria 3052, Australia

Sinh viên cần nộp tất cả các chứng nhận về kết quả học tập, gồm bản sao học bạ, bản chính chứng nhận tốt nghiệp, kết quả dự báo, và kết quả sơ bộ.

Công chứng Giấy tờ

Mọi văn bản, giấy tờ gửi tới Trường Trinity đều phải được công chứng rằng đã sao y bản chính. Văn bản, giấy tờ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh phải có bản dịch có công chứng đi kèm. Trường Trinity chấp nhận các văn bản, giấy tờ được công chứng bởi:

  • nhân viên một phái đoàn ngoại giao quốc tế
  • một Đại diện có ủy quyền của Trường Trinity
  • một phòng/ban lưu trữ hồ sơ gốc của cơ sở giáo dục đã cấp văn bản gốc cho sinh viên
  • một cơ quan tư pháp
  • một văn phòng công chứng nhà nước

Trường Trinity sẽ gửi thông báo đã nhận được văn bản, giấy tờ trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký ghi danh của sinh viên.

Trường Trinity khuyến nghị sinh viên liên hệ với một trong các đại diện chính thức ở nước ngoài tại khu vực tương ứng, nếu sinh viên cần trợ giúp trong việc đăng ký khóa học, nơi ở, và xin visa sinh viên.