Các Đại diện tại nước ngoài

Trường Trinity có một mạng lưới toàn cầu các đại diện ở nước ngoài, và các đại diện sẽ cung cấp thông tin và dịch vụ cho sinh viên tiềm năng và cha mẹ các em.

Các đại diện có thể cung cấp thông tin chi tiết về Chương trình DBĐH của Trường Trinity, và trợ giúp việc chuẩn bị và nộp đơn đăng ký học cũng như xin visa sinh viên.  Họ cũng sẽ cung cấp thông tin về các buổi gặp mặt trực tiếp với thầy/cô và nhân viên của Trường Trinity tại khu vực sở tại. 

Đại diện Nước ngoài của Trường DBĐH Trinity