Đăng ký & Ghi danh

Trường Trinity đặt ra và duy trì các chuẩn mực cao về yêu cầu đầu vào, nhằm tìm ra những sinh viên có khả năng theo học và gặt hái được nhiều nhất từ chương trình học.

Việc chọn ra và đưa những sinh viên ưu tú nhất đến với một môi trường được thiết kế để khơi dậy mọi nỗ lực cao nhất của sinh viên sẽ tạo ra động cơ học tập tích cực và sự phát triển cá nhân cho sinh viên.  Sinh viên sẽ khám phá ra rằng học tập thực sự có thể rất thú vị.

Để biết thêm thông tin khóa học

Sinh viên nên liên lạc sớm với các đại diện nơi bạn sinh sống, và tải về một bản SÁCH GIỚI THIỆU TCFS 2013 (4.8MB).

Đơn đăng ký học DBĐH chỉ được Trường chấp nhận từ các sinh viên:

  • Có kết quả học tập đạt yêu cầu đầu vào để được học DBĐH
  • Có mục đích và kế hoạch rõ ràng về ngành học tại trường đại học
  • Không phải là công dân Ô-xtrây-li-a hoặc Niu Di-lân, hoặc đã có đăng ký thường trú tại Ô-xtrây-li-a.

Xem thêm thông tin về Các Khóa Học tại ĐH Melbourne.

Sinh viên và các đại diện có thể liên lạc trực tiếp với Trường Trinity qua thư điện tử hoặc số điện thoại (+61 3 9348 7130) về bất cứ thắc mắc gì liên quan tới thông tin về Trường Trinity.