Những ai có thể đăng ký học?

Chương trình DBĐH của Trường Trinity được dành riêng cho sinh viên quốc tế đang tìm kiếm hành trang tốt nhất để thành công trên con đường học vấn tại các trường đại học ở Ô-xtrây-li-a, hoặc nơi khác.

Chương trình DBĐH Trường Trinity là khóa học dành riêng cho các sinh viên quốc tế đạt đủ yêu cầu đầu vào về kết quả học tập và trình độ tiếng Anh, và có mong muốn được:

  • trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở Ô-xtrây-li-a
  • được chọn vào ĐH Melbourne, hoặc các trường đại học khác ở Ô-xtrây-li-a.

Công dân Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân

Công dân Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân, cũng như người định cư ở Ô-xtrây-li-a, không thuộc nhóm đối tượng được đăng ký học. Sinh viên đăng ký tạm trú ở Ô-xtrây-li-a có thể đăng ký học.

Sinh viên đăng ký thường trú ở Niu Di-lân có thể đăng ký học.

Sinh viên DBĐH

Mọi sinh viên DBĐH đều phải:

  • 16 tuổi trở lên
  • Đạt kết quả học tập cao ở bậc trung học tại đất nước của họ
  • Có kế hoạch theo học một ngành cụ thể của ĐH Melbourne, hoặc của một trường đại học khác ở Ô-xtrây-li-a, hay một nước khác.

Sinh viên dưới 18 tuổi phải thu xếp được nơi ở, trong thời gian của khóa học, được Trường Trinity chấp thuận, trước khi đăng ký xin visa sinh viên để du học tại Ô-xtrây-li-a. Văn phòng Hỗ trợ Nhà Ở sẽ hỗ trợ việc này.