Chương trình Bước Tiến Mới Cùng iPad

Năm 2010, Trường DBĐH Trinity là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên trên thế giới thử nghiệm diện rộng sử dụng máy tính bảng iPad làm công cụ dạy và học trên lớp, đồng thời là công cụ di động cho cả sinh viên và các thầy/cô, cán bộ của Trường.

Việc thử nghiệm được tiến hành với sự tham gia của tất cả sinh viên và giảng viên thuộc một khóa học của Trường DBĐH Trinity, và số người tham gia này tin tưởng rằng việc sử dụng iPad nên được áp dụng với sinh viên và giảng viên của các khóa học khác.  Thầy/cô trong Trường nhận thấy rằng sinh viên học tập hăng say và hứng thú hơn, cũng như phát triển được một số kỹ năng nhất định một cách nhanh chóng hơn so với kỳ vọng.  Thử nghiệm đã cho thấy bước tiến này mang lại nhiều lợi thế giáo dục, gồm:

  • Học tập một cách chủ động,
  • Cá nhân hóa nội dung cho mỗi sinh viên,
  • Truy cập và cập nhật thông tin theo thời gian thực,
  • Học tập trên cơ sở có sựhợp tác trao đổi giữa thầy/cô và sinh viên.

Tháng 2 năm 2011, Trường DBĐH Trinity bắt đầu giai đoạn 2 của chương trình áp dụng iPad, và đến nay, tất cả các thầy/cô đều đang sử dụng iPad để nâng cao và mở rộng chương trình giảng dạy.  Cùng với Giám đốc Công nghệ Giáo dục mới được bổ nhiệm, nhà trường đang và sẽ tích hợp iPad với nhiều công nghệ khác, nhằm đảm bảo một phương pháp giáo dục năng động và cách tân.

Bắt đầu từ năm 2012, mỗi sinh viên khi được ghi danh vào học DBĐH tại Trinity sẽ được cấp một máy iPad, và có thể sử dụng công cụ này ở mọi môi trường học tập khác nhau trong suốt thời gian theo học tại Trinity.  Đây sẽ thực sự là một khoảng thời gian đầy hứng khởi với Trường DBĐH Trinity, khi nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình sử dụng iPad.

Các ứng dụng khác nhau sẵn có trên iPad cho phép phối - kết hợp đa phương tiện; qua đó, giảng viên và sinh viên của Trường DBĐH Trinity sẽ vừa là người sử dụng, vừa là người sản xuất ra các tài liệu sáng tạo mới mẻ.  Công cụ này sẽ tạo điều kiện cho công tác giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa tập trung vào ba hình thái học tập chính yếu:  nghe, nhìn, và vận động thân thể.  Loạt phương thức học tập và nghiên cứu học thuật này là nhằm khơi gợi và tạo điều kiện cho sinh viên thể hiện được các khả năng và sở thích cá nhân, qua đó cho phép bảo đảm tính đa dạng và sự phát triển các kỹ năng chuyên biệt.  Không như các loại máy tính thông thường, iPad không tạo ra rào cản thị thấu trong tương tác giữa giảng viên và sinh viên, và iPad cũng rất thích hợp cho việc làm bài tập nhóm, cả trong lẫn ngoài lớp học.

Các Câu hỏi Thường Gặp