Thông tin Khóa học

Nhà trường đã sắp xếp nhiều khóa học khác nhau nhằm tạo điều kiện cho mọi sinh viên, có tính đến quá trình học tập trước đó, và mong muốn học tập ở bậc đại học sau này.

Thời gian của Chương trình DBĐH tại Trường Trinity sẽ phụ thuộc vào nhu cầu học tập và trau dồi tiếng Anh của mỗi sinh viên. Các cản bộ quản lý đầu vào dày dặn kinh nghiệm sẽ xem xét từng đơn đăng ký và cấp một thư mời nhập học vào một khóa học phù hợp nhất đối với nhu cầu của mỗi sinh viên.

Chương trình học chính sẽ kéo dài 12 tháng, nhưng nhà trường còn tổ chức các khóa học kéo dài, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và sở thích riêng, mà sinh viên có thể theo học trước khi chuyển tiếp vào khóa học thông thường.

FS Pathway Diagram

Khóa Chính

 • Chương trình bắt đầu vào Tháng 2 và Tháng 7 hằng năm
 • Khóa học kéo dài xấp xỉ 1 năm
 • 4 Học kỳ, với 2 tuần nghỉ sau mỗi kỳ
 • Hầu hết các sinh viên được xếp vào khóa học này.

Khóa Học-Nhanh

 • Chương trình bắt đầu vào Tháng 7 và Tháng 10 hằng năm
 • Sinh viên phải đạt kết quả học tập và đạt yêu cầu tiếng Anh cao hơn so với sinh viên Khóa Chính.
 • Khóa học cấp tốc này kéo dài từ 7 đến 9 tháng
 • 3 học kỳ, với 2 kỳ nghỉ ngắn sau mỗi học kỳ.

Khóa Chính Cộng (Tháng 1 và Tháng 6 hằng năm)

 • Dành cho sinh viên cần trau dồi thêm tiếng Anh, Toán, Vật lý hoặc Hóa Học
 • Các sinh viên này sẽ tham gia một khóa học 5 tuần trước khi vào Khóa Chính Tháng 2 hoặc Tháng 7, sau đó tham gia vào Kỳ 1 Khóa Chính tương ứng.
 • Vì đây không phải là các chương trình bổ túc, sinh viên không đạt yêu cầu đầu vào của Trinity sẽ không được chấp thuận học những khóa học này.

Khóa Kéo Dài (Tháng 8, Tháng 9 và Tháng 2 hằng năm)

 • Dành cho sinh viên cần trau dồi thêm tiếng Anh và củng cố các kiến thức học thuật khác trước khi tham gia vào Khóa Chính
 • Chương trình kéo dài 20 hoặc 26 tuần trước Khóa Chính Tháng 2 hoặc Tháng 7, sau đó tham gia Kỳ 1 của Khóa Chính tương ứng.