Thời gian Nhập học và Học phí

Học phí khác nhau ở các khóa DBĐH khác nhau, phụ thuộc vào thời gian của chương trình học.

Thầy/cô quản lý đầu vào của Chương trình DBĐH sẽ xem xét từng trường hợp ứng viên, và quyết định khóa học nào sẽ là phù hợp nhất cho mỗi sinh viên.

THI THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ HỌC