Tâm lý Học

Mục tiêu

Tâm lý học là một bộ môn nghiên cứu một cách có hệ thống các tiến trình hành vi và tâm lý con người. Áp dụng cả hai phương pháp dạy lý thuyết và thực hành, khóa học này sẽ giúp sinh viên nghiên cứu về các yếu tố sinh học, tâm lý học, và xã hội học của hành vi cá nhân hoặc hành vi nhóm.

Khóa học sẽ giới thiệu tới sinh viên hàng loạt các thuyết và nguyên tắc tâm lý đã cố gắng lý giải hành vi con người, cũng như sự đa dạng trong trải nghiệm của con người, trong nhiều hoàn cảnh và môi trường khác nhau. Các ví dụ thực tế và thí nghiệm, cả trong lớp và ngoài lớp, được thiết kế để giúp sinh việc hiểu được các khái niệm lý thuyết phía sau hành vi con người.

Mục tiêu của khóa học là giúp sinh viên phát triển được một tầm hiểu biết sâu rộng hơn về bản thân họ, cũng như về hành vi của những người khác. Sinh viên không cần có kiến thức về lĩnh vực tâm lý, trước khi vào khóa học này.

Mô tả Khóa học

 • Lý thuyết Khoa học và Tư duy Phê phán
 • Tâm lý học Sinh học
 • Sự Phát triển của Trẻ
 • Tuổi Thiếu niên và Trưởng thành
 • Động lực
 • Trí nhớ
 • Học tập
 • Trí thông minh
 • Tâm lý học Xã hội
 • Tính cách con người
 • Các Rối loạn Tâm lý
 • Phương thức điều trị
 • Căng thẳng và Sức khỏe
 • Cảm giác
 • Trực giác
 • Cảm xúc

Cách thức Kiểm tra

 • Thuyết trình Theo Nhóm – 10%
 • Bài thi cuối Học Kỳ I - 35%
 • Bài viết luận – 20%
 • Bài thi cuối Học Kỳ II – 35%
 • Yêu cầu Bắt buộc: Chuyên cần và tham gia trong lớp.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

mvincent2

Dr Maureen Vincent
BA Monash, BSW Melb, GradDipEd (Sec) ACU, GradDipPsy Monash, MClinPsy, PhD Deakin, MAPS, MACPA, MCCP