Âm nhạc (Thực hành)

Môn học này chỉ dành cho sinh viên muốn chuẩn bị để theo học âm nhạc ở bậc đại học, lấy bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng. Sinh viên theo học môn này sẽ đóng thêm $800. Vì môn học chỉ dành cho sinh viên muốn chuẩn bị để theo học âm nhạc ở bậc đại học, kết quả học tập của môn này sẽ không được tính vào điểm yêu cầu đầu vào của các khoa khác của ĐH Melbourne.

Mục tiêu

Môn học được thiết kế nhằm giúp sinh viên đạt được một trình độ nâng cao về kỹ năng và thành thạo một loại nhạc cụ cụ thể, đồng thời giúp sinh viên có một tầm hiểu biết rộng hơn về âm nhạc biểu diễn thông qua việc tham gia vào các tiết học nhạc cụ và hòa nhạc.

Môn học này cung cấp các tiết học thực hành cá nhân cho sinh viên đã từng học một loại nhạc cụ. Các tiết học thực hành cá nhân này sẽ gồm việc nghiên cứu các tiết mục chọn lọc dành cho loại nhạc cụ mà sinh viên theo học, nguyên tắc diễn giải, phong cách, và các công việc mang tính kỹ thuật. Sinh viên cũng sẽ có thể được yêu cầu tham dự các tiết học nhạc cụ và các lớp hòa tấu của Khoa Âm nhạc (của đại học) (mỗi tháng một lần).

Sinh viên muốn được học môn học này sẽ phải đỗ kỳ thi đầu vào, bằng bài thi thực hành trực tiếp hoặc ghi âm không-chỉnh-sửa trên CD. Sinh viên phải trình bày các tác phẩm để thể hiện được việc đã đạt kỹ năng thực hành ở trình độ Bậc 6 (của Hội đồng các Nhạc viên Hoàng Gia – ABRSM), hoặc vượt qua được các bài thi của Trường Trinity, hoặc Bậc 6 (Bậc 5 đối với Thanh Nhạc) của kỳ thi của Hội đồng Kiểm tra Âm Nhạc Ô-xtrây-li-a (AMEB).

Cách thức Kiểm tra

Bài kiểm tra thực hành 20 phút vào cuối năm học, trước 2 giám khảo. Gợi ý rằng sinh viên sẽ phải đạt được trình độ tương đương Bậc 7 (Bậc 6 đối với Thanh Nhạc) của AMEB để có thể hoàn thành môn học này.

Khoa Âm Nhạc (đại học) sẽ chấp thuận kết quả “Hoàn thành” ở môn học này thay cho bài kiểm tra thực hành đầu vào tại ĐH Melbourne, đối với cả sinh viên bằng Cử nhân và Cao đẳng Âm nhạc (Thực hành).