Truyền thông và Phương tiện Truyền thông

Mục tiêu

Truyền thông và Phương tiện Truyền thông là môn học về các phương tiện truyền thông, và ảnh hưởng của chúng tới thế giới mà chúng ta đang sống. Sinh viên sẽ được khám phá các phương tiện truyền thông quan trọng nhất: báo in, truyền hình, nền công nghiệp âm nhạc, và nền công nghiệp phim ảnh. Môn học còn xem xét các vấn đề như sự kiểm duyệt của chính phủ, quyền sở hữu phương tiện truyền thông, toàn cầu hóa, ảnh hưởng của quảng cáo và thương hiệu tới giới trẻ. Môn học cũng là để cung cấp cho sinh viên các hiểu biết thiết thực về sự hoạt động của các nền công nghiệp phương tiện truyền thông ngày nay. Các bài tập và bài kiểm tra khác nhau sẽ giúp sinh viên phát triển thêm nhiều kỹ năng về phương tiện truyền thông: sinh viên tự xây dựng chiến dịch quảng cáo, phân tích phim ảnh và viết bài tạp chí.

Mô tả Môn học

Học Kỳ I

 • Các Vụ Tai tiếng! Báo In và Văn hóa Người Nổi tiếng
  Nghiên cứu Trường hợp: Từ Công nương Diana đến David Beckham
 • Báo hình và báo điện tử
  Bài phân tích: Fox News đối kháng Al Jazeera.
 • Hollywood
  Bài Thuyết trình Trên Lớp về một Nền Công nghiệp Phim Quốc gia: Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Pháp, Hồng Kông, Nhật Bản, Ấn Độ (Bollywood), v.v...

Học Kỳ II

 • Một Thế giới Đầy Thương hiệu.
  Nghiên cứu Trường hợp: Benetton.
 • Các Tập đoàn Phương tiện Truyền thông và Sự Toàn cầu Hóa.
  Nghiên cứu Trường hợp: Disney, McDonald’s và Rupert Murdoch.
 • Văn hóa Pop, Rock Giật gân và Khán Thính giả Trẻ.
  Nghiên cứu Trường hợp: Marilyn Manson và Cuộc Thảm sát tại Trường Trung học Columbine
 • Khi Rồng xuất hiện: Phương tiện Truyền thông ở Trung Quốc
  Nghiên cứu Trường hợp: Phim ảnh Trung Hoa tại Trung Hoa Lục địa 

Cách thức Kiểm tra

 • Hồ sơ Người Nổi tiếng: Bài Tạp chí – 10%
 • Phân tích tin tức: Al Jazeera đối kháng Fox News – 10%
 • Bài Thi cuối Học Kỳ I – 15%
 • Bài Thuyết trình trên lớp: Phim ảnh Thế giới – 10%
 • Bài Thuyết trình Chiến dịch Quảng cáo – 10%
 • Bài luận Nghiên cứu – 20%
 • Bài Thi cuối Học Kỳ II – 20%
 • Điểm tham gia trên lớp – 5%

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

LorettaDuffy206x304

Ms Loretta Duffy
BA Deakin, GradDipArts (Journalism) RMIT,MA(Comn&MediaSt) Monash, MA(AppLing) Melb