Kinh tế Học

Mục tiêu

Khóa học này nhằm giúp sinh viên:

 • Có sự hiểu biết nhất định về kinh tế học như một môn khoa học, và khả năng cân nhắc các vấn đề từ góc độ của kinh tế học.
 • Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kinh tế học.
 • Có kiến thức về các khía cạnh chính của hệ thống kinh tế Ô-xtrây-li-a.
 • Phát triển khả năng tư duy phân tích, thảo luận và viết một cách hiệu quả về kinh tế học.

Mô tả Khóa học

Khóa học sẽ cung cấp thông tin về các vấn đề và định chế chính yếu của nền kinh tế Ô-xtrây-li-a, gồm:

Kinh tế Vi mô (Học Kỳ I)

 • Bản chất và Phương pháp của Kinh tế Học: Sự Khan hiếm Tương đối, Chi phí và Lựa chọn Cơ hội, Tính Hiệu quả trong Phân bổ Tài nguyên, Phương pháp Khoa học, Kinh tế Học Thực chứng và Kinh tế Học Chuẩn tắc, các Hệ thống Kinh tế Khác nhau.
 • Phân tích Cung và Cầu trong Thị trường Cạnh tranh: Hàm Cầu, Đường Cầu, Các Hoạt động trong Đường Cầu, Các Di chuyển Dọc Đường Cầu, Các Biến đổi của Đường Cầu, Hàm Cung, Đường Cung, Các Di chuyển Dọc Đường Cung, Các Biến đổi của Đường Cung, Sự Tương tác Giữa Cung và Cầu, Sự Điều chỉnh để Cân bằng Giá và Đầu ra, Độ Co giãn của Cầu.
 • Ứng dụng của Mô hình Cạnh tranh: Xem xét về bản chất và ý nghĩa của một loạt các biện pháp can thiệp của chính phủ vào thị trường cạnh tranh, trong đó có giá trần, giá sàn, và thuế bán hàng.
 • Khái niệm về Cấu trúc Thị trường: Cạnh tranh Hoàn hảo, Độc quyền, Độc quyền Nhóm Bán, Cạnh tranh Độc quyền. 
 • Cấu trúc Thị trường Tập trung: Phương thức Chống Cạnh tranh, Thông đồng, Sự Can thiệp của Chính phủ vào Nền Kinh tế Thị trường.
 • Thất bại của Thị trường trong Cạnh tranh Hoàn hảo: Ảnh hưởng Ngoại lai, Hàng hóa Công và Tư, Can thiệp của Chính phủ. 

Kinh tế Vĩ mô (Học Kỳ II)

 • Giới thiệu về Kế toán Quốc gia: Luồng Luân chuyển Thu nhập, Khái niệm và Đo lường Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP), GDP Thực tế và GDP Danh định, các tổng hợp kế toán quốc gia khác.
 • Đặc điểm của Hoạt động Kinh tế Vĩ mô: Việc làm & Thất nghiệp, Lạm phát, Tăng trưởng Kinh tế, Cán Cân Thanh toán & Tỷ Giá Hối đoái. Mỗi đặc điểm sẽ được xem xét về định nghĩa, bản chất, cách thức đo lường, các yếu tố quyết định, và tình hình gần đây ở Ô-xtrây-li-a.
 • Các Yếu tố Quyết định Hoạt động Kinh tế Vĩ mô: Cầu Gộp và Mô hình Keynes, gồm: Sơ đồ cắt đường 45 độ, hàm tiêu dùng, “bộ nhân”; Kinh tế Học Trọng Cung.
 • Các Chính sách Kinh tế Vĩ mô: Chính sách Ngân sách, Chính sách Tiền tệ, Chính sách Thương mại, Các Chương trình Thị trường Lao động, Chính sách Thu nhập.

Phương thức kiểm tra

 • Bài thi cuối kỳ - 60%
 • Bài kiểm tra Học Kỳ III - 20%
 • Bài kiểm tra Học Kỳ II - 10%
 • Điểm chuyên cần và tham gia trong lớp - 10%

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

vWadhwa

Ms Vandana Wadhwa
BA(Eco) (Hons), MA(Eco) DSE,
GradDipSecEd Monash,
Med(Lead&Ed Mgt) Melb