Các Môn Tự Chọn

Kế toán

Giới thiệu các công cụ kế toán cơ bản nhằm chuẩn bị cho sinh viên trong việc phân tích và diễn giải các báo cáo và tài liệu quản trị tài chính, trong đó có báo cáo cân đối thu - chi, báo cáo thu nhập, tài sản có và dư nợ, chi phí và lợi nhuận.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Ms Mary Zafirakis
BEc PostGradDip(Acc) Monash

Kinh tế Học

Phát triển khả năng tìm hiểu các vấn đề từ góc độ kinh tế và hiểu được các khía cạnh quan trọng của môi trường kinh tế Ô-xtrây-li-a. Môn học bao gồm kinh tế vi mô (cung và cầu, thị trường, sự cạnh tranh) và kinh tế vĩ mô (kế toán quốc gia, việc làm, chính sách ngân quỹ, chính sách tiền tệ).

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Ms Vandana Wadhwa
BA(Eco) (Hons), MA(Eco) DSE
GradDipSecEd Monash, 
Med(EdLeadership&Mgmt)Melb

Môi trường và Phát triển

Giúp sinh viên làm quen với khái niệm phát triển bền vững và sự ứng dụng trên toàn cầu của khái niệm này, trong đó có lịch sử sinh thái của loài người, biến đổi khí hậu và năng lượng tái chế, và quá trình toàn cầu hóa. Môn học sẽ giúp sinh viên phát triển các khả năng tư duy, kỹ năng nghiên cứu và thảo luận sắc bén để đánh giá thế giới nói chung và trở thành một công dân toàn cầu tích cực.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Ms Jane Sykes
BA, DipEd GradDipEd(Policy and Admin)Monash

Sinh Học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các khái niệm sinh học chính yếu, trong đó có thực vật, động vật, vi sinh vật, di truyền, tiến hóa và đa dạng, và khả năng tìm hiểu và nghiên cứu môn khoa học này như một bộ môn gắn liền với xã hội và đời sống hằng ngày.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Kerry Higgins
BSc(Hons), PhD Melb

Hóa Học

Khuyến khích sự yêu thích môn Hóa Học, và nâng cao hiểu biết của sinh viên về các phương pháp khoa học, đặc biệt là về ứng dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, và phát triển các kỹ năng quan sát, bám sát các bước và thực nghiệm trong các bài tập thực hành.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Kerry Higgins
BSc(Hons), PhD Melb

Toán Học 1

Phát triển các kỹ năng và kiến thức toán học về các mảng lĩnh vực như đại số, lượng giác, phương trình và đạo hàm, tích phân, ma trận, độ lệch chuẩn, xác suất và phân bổ chuẩn tắc.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Raymond Broeksteeg
BSc(Hons) Otago, PhDMonash

Toán Học 2

Cung cấp các kỹ năng để sinh viên có thể học tốt các khóa học ở bậc đại học có yêu cầu tư duy phân tích và tư duy lô-gíc ở cấp độ cao, ví dụ như các ngành khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu thống kê, và kỹ năng giao tiếp hiệu quả về các ý tưởng toán học.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Sasha Cyganowski
BSc (Hons), PhD Deakin

Truyền thông và Phương tiện Truyền thông

Mang lại cho sinh viên sự hiểu biết thực tiễn về cách thức vận hành của nền công nghiệp phương tiện truyền thống bằng cách tìm hiểu đối tượng khán thính giả của thương hiệu và phương tiện truyền thông, chuẩn bị các bài báo, triển khai một chiến dịch quảng cáo, phân tích phim và các phương tiện truyền thông mới.

Âm nhạc (Thực hành)

Các sinh viên khoa nhạc được nhận vào Trường qua bài thi thực hành (tương đương Bậc 6 của Nhạc Viện Hoàng Gia; hoặc Bậc 5 cho Thanh Nhạc của kỳ thi của Hội đồng Âm nhạc Ô-xtrây-li-a) sẽ được học (dưới hình thức thực hành) một loại nhạc cụ nhất định để đạt được kỹ năng âm nhạc và biểu diễn âm nhạc ở một bậc nâng cao hơn, và phát triển được một tầm hiểu biết chung về thực hành biểu diễn âm nhạc.

Taught by staff at the University of Melbourne Faculty of Music

Tâm lý Học

Cung cấp cho sinh viên nền tảng cho môn Vật lý nâng cao (ở bậc đại học và sau đại học) và các bộ môn khoa học liên quan, trong đó có phát triển và thử nghiệm mô hình, ứng dụng các kỹ thuật đo lường định lượng trong các lĩnh vực như cơ khí, điện, và từ trường, công nghệ sóng, vật lý lượng tử và nguyên tử.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Maureen Vincent
BA Monash, BSW Melb, GradDipEd (Sec) ACU, GradDipPsy Monash, MClinPsy, PhD Deakin, MAPS, MACPA, MCCP 

Vật lý Học

Giới thiệu cho sinh viên nhiều thuyết tâm lý học, nguyên tắc phân tích hành vi con người, và sự đa dạng trong trải nghiệm của con người. Khóa học sẽ giúp sinh viên xây dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và người khác.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Fun Lai
BSc, MSc RMIT, PhD Melb