Các môn chính bắt buộc

Sinh viên DBĐH của Trinity sẽ phải học hai môn học chính bắt buộc, là môn Tiếng Anh (Tiếng Anh Văn Học, Kịch, và Tiếng Anh Học Thuật) và môn Lịch sử Triết Học.

Khóa học Tiếng Anh bao gồm 3 phần chính: Văn Học, Kịch, và Tiếng Anh Học Thuật (EAP). Điểm môn Văn Học sẽ chiếm 70% tổng số điểm môn tiếng Anh, và môn Kịch là 30% còn lại. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ phải đạt đủ yêu cầu đối với môn Tiếng Anh Học Thuật, ở mức điểm tùy thuộc vào yêu cầu của khoa bộ môn mà sinh viên mong muốn được vào, tại ĐH Melbourne.

Tiếng Anh Học Thuật (EAP)

EAP được thiết kế để trợ giúp sinh viên quốc tế phát triển các kỹ năng học tập sau:

 • Diễn giải thông tin, trong đó có việc hiểu được văn bản học thuật, xác định được thông tin thích hợp, tổng hợp thông tin thu thập được từ văn bản, ghi chép, nhận biết quan điểm và thành kiến, và có tư duy rõ ràng và sắc bén.
 • Trình bày ý tưởng, trong đó có việc hình thành ý kiến, trình bày một lập luận (ở dạng viết hoặc nói), diễn đạt lại các ý kiến tham khảo và trích dẫn nguồn tham khảo, xây dựng một bài viết luận mang tính học thuật, và tham gia thảo luận.

Cách thức Kiểm tra

Bài tập trên lớp và bài tập về nhà, bài thi, thuyết trình theo nhóm, và thuyết trình cá nhân.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

PeetraLechte206x304
Mrs Peetra Lechte 

Kịch

Môn học này nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là bằng tiếng Anh, trong khung cảnh xã hội, văn hóa, và học thuật của Ô-xtrây-li-a. Môn học này cũng đặc biệt nâng cao khả năng tưởng tượng, sự tự tin, khuyến khích sự khởi xướng và tính tiên phong, phát triển kỹ năng lãnh đạo, và đề cao tinh thần chung của sinh viên Trinity.

Môn học bao gồm:

 • Kịch câm, động tác chuyển động, nhảy, học giai điệu
 • Hiểu được các yếu tố kịch cơ bản, ví dụ như không gian, thời gian, sức căng của màn biểu diễn.
 • Vai trò của kịch trong việc nâng cao trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và tính tự phát.
 • Khả năng ứng khẩu, lột tả nhân vật, nhập vai, độc thoại, hội thoại.
 • Sự tập trung, chú trọng vào chủ đích, và cấu trúc kịch. 

Cách thức kiểm tra

Thầy/cô sẽ sát sao quan sát từng sinh viên trong suốt khóa học. Sinh viên cũng sẽ được yêu cầu thể hiện các kỹ năng mới học được, tại các tiết trên lớp và qua các bài thi. Trên lớp sẽ chú trọng chất lượng của sự tham gia của sinh viên, và khả năng của sinh viên trong việc đưa ra ý tưởng, làm việc và lên kế hoạch cùng bạn học, và cùng tham gia được vào mọi mặt của môn học, bất kể sinh viên đã có kinh nghiệm như thế nào về môn Kịch. Các bài thi và kiểm tra bao gồm phần diễn kịch câm, độc thoại, một bài tập làm kịch theo nhóm, và một bài kiểm tra diễn xuất.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn


Mr Stephan Faubel

BEd MelbStateCollege, PostGradDip (Acting),
East 15 Acting School
 

Văn Học

Môn học này được thiết kế nhằm khuyến khích văn hóa đọc, hiểu và liên hệ bản thân, cũng như có tư duy phê phán sắc sảo. Kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng học thuật của sinh viên sẽ được nâng cao hơn khi được cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật, và qua việc đọc, tham gia thảo luận, và viết bài phân tích nhiều thể loại văn học khác nhau, một cách chi tiết.

Môn học này sẽ:

 • Phát triển khả năng đánh giá văn học dựa theo hoàn cảnh lịch sử và văn hóa.
 • Chuẩn bị cho sinh viên những hành trang cần thiết khi bước vào một môi trường nói tiếng Anh, trong đó có môi trường đại học và cộng đồng người Ô-xtrây-li-a nói chung
 • Giúp sinh viên làm quen với các biện pháp văn học và các nét chủ yếu về sử dụng ngôn từ tinh xảo 
 • Phát triển kỹ năng tư duy thiết yếu đối với tất cả các ngành học tri thức thông qua việc phân tích văn bản văn học.
 • Yêu cầu sinh viên tiếp xúc với nhiều văn bản văn học ở các thể loại các nhau – thơ, kịch nói, truyện ngắn và tiểu thuyết – bằng nhiều phương thức tiếp cận khác nhau để tìm hiểu và phân tích. 

Cách thức kiểm tra

Tham gia thảo luận trên lớp, viết luận và bài thi.

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn


Dr Mike Heald
, BS(Hons), DipEd,
PhD WAust, CertTEFL Milner ICE

Lịch sử Triết Học (HOI)

Môn học này được thiết kế như một khóa học DBĐH cấp tốc, trong đó sinh viên được học về xã hội Phương Tây và các hệ tư tưởng là nền tảng của xã hội Phương Tây, nhất là những hệ tư tưởng quan trọng có trong tất cả các ngành học bậc đại học ở Ô-xtrây-li-a.

Về Môn Học Lịch sử Triết Học

 • Thông qua việc đọc và thảo luận về các nhà triết học, nhà khoa học, tác giả về tôn giáo và chính trị, sinh viên sẽ tìm hiểu để trả lời những câu hỏi mấu chốt sau:
 • Làm Người nghĩa là gì?
 • Làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra được “Sự Thật”?
 • Xã hội nên được tổ chức như thế nào?

Qua những mảng kiến thức này, môn học sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng, như:

 • Sự lý luận, nghiên cứu khoa học và cách thức thu nhận kiến thức
 • Mối tương quan về quyền lực và tính công bằng
 • Quyền con người và quyền cá nhân
 • Dân chủ và các quan điểm chính trị khác
 • Chủ nghĩa cá nhân và các hệ tư tưởng về sự tự do
 • Chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Sinh viên sẽ được phát triển các kỹ năng tư duy chuyên biệt cần phải có ở tất cả các ngành học đại học, trong đó có:

 • Tư duy sắc sảo và độc lập trong phân tích và sử dụng dữ liệu.
 • Kỹ năng đánh giá các loại hình và thể loại quan điểm về các vấn đề học thuật, và nhận thức được thực tế rằng không có câu trả lời nào là hoàn toàn đúng.
 • Xác định nguồn tài liệu và phương pháp cho nghiên cứu.
 • Hiểu, sử dụng, và trích dẫn các nguồn tài liệu khó.
 • Sử dụng đúng cách các nguồn ý tưởng, tránh việc vi phạm trích dẫn (dẫn tới phạm lỗi sao chép).

Cách thức kiểm tra
Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai bậc học: Nâng cao (có tính điểm) và Cơ bản (không tính điểm). Lưu ý rằng một số ngành học ở đại học sẽ yêu cầu Bậc Nâng cao.

Bậc Nâng cao
Hai bài luận - 20% và - 30%
Điểm tham gia thảo luận trên lớp - 15%
Bài thi cuối kỳ - 35%

Bậc Cơ bản
Hai bài luận
Điểm tham gia thảo luận trên lớp

Thầy/Cô Trưởng Bộ Môn

Dr Tamar Lewit, BA(Hons) Melb, PhD London, FSA