Thông tin Khóa học

Chương trình học của Trường DBĐH Trinity được thiết kế chuyên biệt nhằm chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho sinh viên để gặt hái được thành công tại các trường đại học ở Ô-xtrây-li-a.

FS Curriculum

Chương trình Học Độc đáo

Giảng viên Trường DBĐH Trinity sẽ hỗ trợ để sinh viên lựa chọn được bộ các môn học sao cho sinh viên nào cũng có các hướng khả năng mở khác nhau khi chọn nhập học tại các trường đại học ở Ô-xtrây-li-a. Sinh viên Trinity không học chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, và có thể theo đuổi những mục tiêu học tập khác nhau.

Mỗi môn học tại Trường DBĐH Trinity đều được giám sát bởi các giảng viên hàng đầu của ĐH Melbourne, và các thầy/cô này sẽ đảm bảo tất cả các môn học đều có chất lượng cao, thích hợp, và đủ mức thách thức đối với sinh viên.

Mỗi sinh viên sẽ có một thời khóa biểu riêng, bao gồm giờ các bài giảng, giờ lên lớp học phụ đạo, và giờ học thực hành, qua đó sinh viên sẽ được làm quen với hình thái giảng dạy và cuộc sống học thuật ở bậc đại học ở Ô-xtrây-li-a. Sinh viên sẽ dự các giờ giảng bài, sau đó học tại các nhóm lớp phụ đạo nhỏ hơn (với sĩ số tối đa 15 sinh viên một lớp) để thảo luận về những vấn đề hoặc đề tài có trong bài giảng.

Một khía cạnh độc đáo của Chương trình DBĐH tại Trường Trinity là chương trình học bắt buộc, được thiết kế chuyên biệt nhằm phát triển học vấn theo diện rộng.

Sinh viên Trường DBĐH Trinity sẽ theo học 5 môn – 2 môn chính bắt buộc (tiếng Anh, và Lịch sử Triết Học) và 3 môn tự chọn.

Các Môn Học Bắt buộc

Tiếng Anh, gồm:

 • Tiếng Anh Học Thuật (EAP)
 • Tiếng Anh Văn Học
 • Kịch

Lịch sử Triết Học

Thông tin thêm về các môn chính bắt buộc.

Các Môn Tự Chọn

Sinh viên sẽ được chọn 3 trong số các môn học sau đây:

 • Kế Toán
 • Sinh Học
 • Hóa Học
 • Kinh tế Học
 • Môi trường & Phát triển
 • Toán Học 1
 • Toán Học 2
 • Truyền thông và Phương tiện Truyền thông
 • Âm Nhạc (Thực hành)
 • Vật lý
 • Tâm lý Học

Thông tin thêm về các môn tự chọn DBĐH. 

Bài tập và Báo cáo

Tất cả các môn học sẽ được kiểm tra thông qua việc điểm danh và thái độ tham gia, bài tập về nhà, bài thi giữa và cuối kỳ, các bài kiểm tra, báo cáo thực hành, bài viết luận, bài thuyết trình, bài tập trên lớp, và bài tập nhóm.

Các phương thức kiểm tra học lực có thể khác nhau ở các môn học khác nhau, và với các năm học khác nhau.

Phiếu thành tích học tập giữa kỳ và cuối kỳ của sinh viên, gồm cả báo cáo về độ chuyên cần tới lớp, sẽ được gửi đến mỗi sinh viên; cha mẹ hoặc người giám hộ cũng có thể xem trực tuyến. Cha mẹ có thể theo dõi hoạt động và tiến bộ học tập của con em mình bằng cách đăng nhập vào Trang Tin Dành Cho Cha Mẹ của Chương trình DBĐH.