Hỗ trợ về các Vấn đề Cá nhân và Đời sống

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những hỗ trợ cá nhân tốt nhất cho sinh viên, để giúp các bạn đạt được thành quả tốt nhất với khả năng của mình.

Cố vấn và Hướng dẫn

Mỗi sinh viên có một thầy/cô cố vấn riêng trong suốt chương trình học. Thầy/cô cố vấn thường sẽ là những người dạy một trong các môn học mà sinh viên theo học, và sẽ có những buổi gặp mặt một-thầy-một-trò thường xuyên. Các thầy/cô cố vấn sẽ có lời khuyên cho sinh viên trong hầu hết các vấn đề, và khi cần, giới thiệu họ tới chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể, ví dụ như nhà ở, yêu cầu đầu vào của trường đại học, hoặc tư vấn về một vấn đề khác.

Chương trình Định hướng

Để trợ giúp sinh viên thích ứng với Trường Trinity và Tp. Melbourne, nhà trường đã xây dựng một chương trình định hướng tổng thể kéo dài 2 tuần cho sinh viên mới nhập học, nhằm tạo không khí vui vẻ, giúp sinh viên làm quen với bạn học, và tạo ra một sợi dây kết nối với ngôi trường. Các hoạt động trong chương trình sẽ tạo cơ hội để gặp gỡ bạn cùng khóa, cũng như thầy/cô và nhân viên khác của trường, biết được nhiều hơn về cuộc sống trong khuôn viên trường và trong thành phố. Việc tham gia vào chương trình này là rất quan trọng với mọi sinh viên.

Sức khỏe

Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe của ĐH Melbourne cung cấp cho sinh viên DBĐH các chăm sóc y tế và dịch vụ sức khỏe tuyệt vời. Sinh viên Trinity cũng sẽ được hỗ trợ cấp cứu ngoài giờ, và bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế (OSHC) có bao gồm một đường dây trợ giúp y tế 24 giờ.

Bảo hiểm Sức khỏe cho Sinh viên Quốc tế (OSHC)

Điều kiện xin visa yêu cầu sinh viên phải có Bảo hiểm Sức khỏe cho Sinh viên Quốc tế (OSHC). Sinh viên được sử dụng dịch vụ bảo hiểm toàn cầu này ngay từ ngày đầu tiên tới Ô-xtrây-li-a. Trường Trinity sẽ thay mặt sinh viên mua bảo hiểm, và cấp thẻ bảo hiểm trong tuần đầu tiên sinh viên có mặt ở trường. Sinh viên phải sử dụng thẻ bảo hiểm này khi đi khám bệnh, yêu cầu bồi thường, thu xếp nhập viện, hoặc tìm hiểu thông tin. Để có thể yêu cầu bồi thường, sinh viên phải nhớ, giữ lại tất cả biên lai cho đơn thuốc và tư vấn y tế của bác sỹ.

Bảo hiểm Toàn cầu OSHC bao gồm:

  • Trợ giúp và Tư vấn Cấp cứu Y tế, Tư vấn Pháp luật, và Dịch vụ Phiên dịch (24 giờ)
  • 85% chi phí định mức cho các Dịch vụ Y tế
  • 100% chi phí định mức cho các Dịch vụ Y tế tại Bệnh viện Công.
  • 100% chi phí định mức của bệnh viện công tại Dịch vụ Y tế của Bệnh viện Tư.
  • 100% Dịch vụ Xe Cấp cứu.

Để biết thêm thông tin về các khoản mục đã được bao gồm, lựa chọn bảo hiểm và giá cả, xin xem tại OSHC Worldcare hoặc gửi thư điện tử. Quý vị có thể liên lạc với OSHC qua điện thoại ở số 13 14 84 (câu hỏi thông thường), 1800 651 349 (yêu cầu bồi thường), hoặc 1800 814 781 (hỗ trợ 24 giờ).

Tư vấn

Mọi sinh viên DBĐH Trinity đều được sử dụng dịch vụ tư vấn có bảo mật. Sinh viên được khuyến khích trao đổi với chuyên viên tư vấn về các vấn đề và quan ngại có thể gây ảnh hưởng tới việc học tập, mục tiêu, và cuộc sống cá nhân.

Tuyên úy

Vai trò của Tuyên úy là khuyến khích và hỗ trợ mọi sinh viên đang phải sinh sống và học tập xa nhà. Tuyên úy là người làm việc cùng với các thầy/cô và cán bộ an sinh của Trường DBĐH Trinity để đảm bảo rằng sinh viên đang được sống trong một môi trường thân thiện với những con người đáng tin cậy, mà với họ sinh viên có thể trao đổi mọi vấn đề quan trọng. Để biết thêm thông tin về Tuyên úy của Trường Trinity, xin mời vào đây.