Hỗ trợ Về Vấn đề Cá nhân và Học tập

Ngoài chương trình học thuật xuất sắc, Trường DBĐH Trinity còn có chương trình chăm sóc và hỗ trợ sinh viên mang đẳng cấp quốc tế, nhằm giúp sinh viên phát triển được hết năng lực của mình trong cả môi trường học tập lẫn cuộc sống xã hội.

Các lớp học phụ đạo có sĩ số thấp, tối đa 15 sinh viên một lớp, và được hỗ trợ thêm bởi các thầy/cô cố vấn riêng của mỗi sinh viên.

Nhà trường theo dõi sát sao độ chuyên cần của sinh viên. Bất cứ lo ngại nào về độ chuyên cần của sinh viên sẽ được thảo luận với sinh viên đó, giúp sinh viên đó vượt qua được vấn đề làm ảnh hưởng tới việc học tập. Trong một vài trường hợp rất hãn hữu, nhà trường sẽ liên hệ với cha mẹ sinh viên về vấn đề chuyên cần.

Sinh viên được khuyến khích năng động cả trong và ngoài lớp học, để xây dựng khả năng học tập và hòa nhập xã hội một cách mạnh mẽ, đồng thời mở rộng trải nghiệm của bản thân qua việc gặp gỡ những con người mới và tham gia vào các hoạt động thể thao, xã hội, văn hóa.

Sinh viên theo học DBĐH sẽ được chăm sóc, hỗ trợ và hướng dẫn trong suốt thời gian theo học tại Trinity. Việc thích nghi với môi trường sống mới và phải thay đổi vì sống xa nhà đôi khi có thể khiến các bạn cảm thấy cần được khích lệ và trấn an. Các thầy/cô chuyên nghiệp và tận tình ở Trinity đã được đào tạo một cách đặc biệt để có thể chăm sóc, hỗ trợ về mặt tinh thần, và đưa ra những lời khuyên tốt nhất về đời sống cho sinh viên khi phải đối mặt với những thay đổi này.

Trường DBĐH Trinity hỗ trợ sinh viên thồng qua các thầy/cô cố vấn, các cán bộ an sinh, tư vấn và tuyên úy; đây là các cán bộ sẽ tìm hiểu mọi vấn đề và lo ngại, và giúp sinh viên vượt qua các thử thách cụ thể.


Lua chọn về Nơi Ở cho Sinh viên DBĐH